Posts Tagged "MPK Agama"

Sistem Akidah Agama Islam

Akidah berasal dari kata aqada yang artinya ikatan dua utas tali dalam satu buhul sehingga menjadi tersambung. Akidah berarti pula janji karena janji merupakan ikatan kesepakatan antara dua orang yang mengadakan perjanjian. Akidah menurut terminologi adalah sesuatu yang mengharuskan hati membenarkannya, yang membuat jiwa tenang dan menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan. Pengertian akidah menurut al-Quran adalah keimanan...

Read More

Pornografi menurut Perspektif Islam

Beberapa waktu yang lalu, sempat santer isu mengenai Rancangan Undang-undang anti Pornografi dan Pornoaksi. RUU tersebut mendapatkan sambutan dan kontra dari berbagai pihak di Indonesia. Semua pihak memiliki alasannya masing-masing mengenai hal tersebut. Ada yang kontra karena alas an seni, budaya, dan estetika. Tapi ada juga yang mendukung karena alas an moralitas bangsa yang dinilai semakin menuju pada kebobrokan. Di luar semua itu, dalam...

Read More

Islam Masa Muhammad ke Turki Otoman

Judul : “Tarikh Khulafa’, Sejarah Penguasa Islam” Penulis : “Imam As-Suyuthi” Pustaka Al-Kautsar, Jakarta: 2000 Islam merupakan agama yang dikatakan Rahmatan Lil Alamin atau rahmat bagi semesta alam. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini, sejak kelahirannya pada abad ke-7, menyebar ke seluruh antero dunia dengan pesat. Selain pengaruh secara agama atau norma dan nilai kehidupan bagi sesama manusia, Islam juga mengatur tatanan politik...

Read More

Akhlaq Tercela menurut Islam

Akhlaq merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kedudukannya merupakan salah satu pilar utama agama Islam di samping Akidah dan Syari’ah. Rasulullah SAW, tugasnya diutus oleh Allah SWT adalah untuk menyempurnakan akhlaq manusia. Sebagai contoh kongkrit, Allah menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan atau Utswatun Hasanah. Sehingga semua perangainya yang baik patut dicontoh oleh umat manusia. Akhlaq menunjukan sesuatu...

Read More

Makna dan Sejarah Agama Islam

Berikut ini adalah Makalah yang diperuntukan bagi mata kuliah MPK Agama Islam. Kuliah yang berbobot 2 sks ini, memberi kita pemahaman agama dari sudut yang berbeda. Agama dilihat dari berbagai sudut pandang, bahkan kita pun tidak diwajibkan mengambil kuliah yang agama kita sendiri. Boleh saja ambil mata kuliah yang agama berbeda. Karena kuliah ini bukan bertujuan untuk mendoktrin, tapi memberikan pencerahan. Terima kasih untuk Pak Mugilan yang...

Read More

Follow Me

Contact me on WhatsApp

Top Blog